Terug naar home

Kwaliteitsborgingsysteem

Wij vinden het belangrijk om een hoog kwaliteitsniveau te waarborgen, zodat wij in alle opzichten voldoen aan uw wensen en eisen. Daarom voeren wij alle werkzaamheden op professionele wijze uit en werken we met de modernste technieken en middelen. Bovendien maken wij gebruik van een zeer vastomlijnd kwaliteitsbeleid.

Eigen kwaliteitsbeleid

Dit door Heko ontwikkelde kwaliteitsbeleid is uniek en effectief. Het is gebaseerd op standaard kwaliteitsnormen als ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, VCA, TQM (Total Quality Management) én op onze jarenlange interne expertise op het gebied van kwaliteitscontroles en kwaliteitsborging. Ons kwaliteitsborgingsysteem is dus geheel toegespitst op het werk dat wij verrichten en het waarborgt daardoor de realisatie van de Heko-doelstellingen. Ons kwaliteitsbeleid is vastgelegd in ons kwaliteitshandboek.

In combinatie met OHSAS 18001, ons personeelshandboek en het veiligheidshandboek omvat dit kwaliteitshandboek een set van regels en bepalingen die door de gehele organisatie worden gedragen en nageleefd.

Kwaliteitshandboek

Ons kwaliteitshandboek zorgt voor een eenduidige aanpak en een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. Dankzij de continue kwaliteitsmetingen tijdens werkzaamheden, kunnen we de uitvoering tijdig bijsturen, indien noodzakelijk.
Daarnaast is het mogelijk om een veiligheids- en gezondheidsplan op te stellen of een logboek bij te houden om de kwaliteit nog nauwkeuriger te volgen.

Interne audits, klanttevredenheid, toeleveranciers en onderaannemers

Wij vinden het belangrijk om te weten wat er bij onze opdrachtgevers speelt. Met enige regelmaat laten we daarom door een externe organisatie een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. Verder vragen wij ook onze leveranciers en onderaannemers zich uit te spreken over onze werkwijze en de samenwerking met Heko. Bovendien voert onze MVO -coördinator elk half jaar interne ‘audits’ uit. Met de objectieve uitkomst van deze onderzoeken en ‘audits’ controleren wij de naleving van ons systeem, toetsen wij de doeltreffendheid ervan en stellen we de regels – waar nodig – bij.

Alle resultaten – zowel die van de klanttevredenheidsonderzoeken en de interne ‘audits’, als de beoordelingen van leveranciers en onderaannemers – worden in het ondernemingsplan verwerkt met één belangrijk hoofddoel: waarborging van het constante verbeteringsproces van Heko!

Terug naar home