Disclaimer

Home > Disclaimer

De inhoud van dit bericht en de daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten.

De ontvanger die niet geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst.

Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. De auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van het bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen. De afzender erkent ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

De afzender kan niet garanderen dat een verzonden emailbericht en/of de daarbij behorende bijlage vrij is/zijn van virussen, noch dat emailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

Inloggen

Dit gedeelte is beveiligd, u dient in te loggen
Gebruikersnaam
Wachtwoord
 
Wachtwoord vergeten? Klik hier

Wachtwoord vergeten

Dit gedeelte is beveiligd, u dient in te loggen
Vul uw gebruikersnaam of e-mail in om uw wachtwoord te herstellen